استقرار اتوبوس سلامتی ویژه دانشجویان دانشگاه تهران به همت معاونت غذا و دارو تهران