تشریح برنامه‌های هفته سلامت معاونت غذا و دارو تهران با شعار "زندگی سالم با نشا و امید"