برگزاری کارگروه پایش و ارزیابی فرآورده‌های طب سنتی سراسر کشور