دیدار نوروزی معاون غذا و دارو با کارکنان ساختمان شماره 2 دانشگاه