جشنواره غذای سالم با هدف ترویج فرهنگ استفاده از غذاهای سالم و ایرانی در معاونت پشتیبانی سازمان غذا و دارو