برگزاری جلسه آموزش رابطین سلامت شبکه بهداشت شهرری به همت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران