حضور رئیس سازمان غذا و دارو در جمع مدیران و کارکنان معاونت پشتیبانی