مراسم تجلیل از برگزیدگان جشنواره مجازی عملکردهای نوآورانه دانشگاه علوم پزشکی تهران