همایش معاونین غذا و دارو سراسر کشور با حضور وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو-4 اسفند-تهران