افتتاح خط تولید و معرفی داروی درمان قطعی سیگار با حضور دکتر دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو-17 بهمن ماه 95-تهران