نشست معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با رؤسا و معاونان غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه 9 کشوری در مشهد-14 بهمن