دیدار و جلسه مشترک هیات های عراقی و هندی با مدیران سازمان غذا و دارو-10 بهمن 95