گزارش تصویری/سفر یکروزه معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو به تبریز