دیدار معاون وزیر بهداشت بلاروس با رئیس سازمان غذا و دارو-28 دی 95