حضور دکتر ربیعی در جمع کارگران شرکت نفت ایرانول همزمان با تحویل سال نو

شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۴