برگزاری جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان تهران , و صرف صبحانه سالم هم زمان با روز جهانی غذا به همت معاونت غذا و دارو تهران

شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵