دوره آموزشی تخصصی پلاستیک های بسته بندی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی درمعاونت غذا و دارو تهران برگزار شد.

سه شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵