برگزاری جلسه هماهنگی به منظور بزرگداشت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) وحضرت فاطمه (س) در معاونت غذا و دارو تهران

چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵