گزارش تصویری/بازدید رئیس سازمان غذا و دارو از داروخانه شهید کاظمی

پنج شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵