تصاویر/افتتاح بزرگترین آزمایشگاه سازمان غذا و دارو شمال شرق کشور در سمنان

چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۳