مراسم زیارت عاشورا با یاد سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران

چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵