تجدید میثاق با حضرت امام خمینی (قدس سره)

یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳