گزارش تصویری/مراسم دستاوردهای دارویی کشور با حضور معاون اول رئیس جمهوری

شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۵