برگزاری کلاس آموزشی در رابطه با ارتباط رعایت برچسب گذاری مواد غذایی و پیشگیری از فشار خون برای دانش آموزان به همت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزش

سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵