بازدید معاون غذا و دارو به همراه مدیر تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران از نمایشگاه ایران هلث

سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵