بازدید پوراحمد نژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری تهران از غرفه‌های معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵