افتتاح مجهزترین آزمایشگاه کنترل دارو در بین معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور/ معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵