تقدیر از فعالان فرهنگی در ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی تهران

شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵