برگزاری مراسم سوگواری و حدیث شریف کسا در نمازخانه معاونت غذا و دارو

دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۴