نشست مشترک با مسئولین و کارشناسان معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت مترو تهران

سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴