کد خبر : 22183 تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۴:۳۹

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز

کمیسیون فنی و قانونی مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

سومین جلسه کمیسیون فنی و قانونی مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی البرز  برگزار شدبه گزارش ایفدانا -

سومین جلسه کمیسیون فنی و قانونی مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی البرز در مورخ 1398/02/24  با حضور معاون غذا و دارو، مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی، نمایندگان صنعت و هیئت علمی، مدیریت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو، نماینده انجمن مسئولین فنی و کارشناسان تخصصی حوزه غذا و آرایشی و بهداشتی برگزار گردید و 167 پرونده به شرح ذیل به تایید نهایی رسید:

  3  مورد پروانه بهره برداری

18 مورد پروانه مسئول فنی

146  مورد پروانه ساخت

https://b2n.ir/27274