کد خبر : 22180 تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۴۴

روابط عمومی معاونت غذا و دارو اعلام کرد:

کارگاه آموزشی سامانه ملی آزمایشگاه در معاونت غذا و دارو شیراز برگزار شد

جلسه آموزشی نحوه انجام کار با سامانه ملی آزمایشگاه های کنترل موادغذایی کشور (Lims)  با حضور کارشناسان معاونت غذا ودارو شیراز برگزار گردیدبه گزارش ایفدانا - Ifdana به نقل از روابط عمومی معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز جلسه آموزشی نحوه انجام کار با سامانه ملی آزمایشگاه های کنترل موادغذایی کشور(Lims) با حضوردکتر مرضیه راشدی نیا مدیر آزمایشگاه وکارشناسان مرتبط درسالن اجتماعات مدیریت آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار گردید .

در این جلسه ،آشنایی و نحوه انجام کار با سامانه ملی آزمایشگاه ها و مراحل ثبت اطلاعات مربوط به پذیرش نمونه، ارسال فرم نمونه برداری به آزمایشگاه  و دریافت نتایج مربوطه سیستم توسط مهندس مهسا الیاسی  نماینده شرکت به کارشناسان آزمایشگاه آموزش داده شد.