کد خبر : 21963 تاریخ انتشار : دوشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۴:۲۸

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

برگزاری جلسه آموزشی چگونگی ثبت منبع فرآورده های غذایی و آشامیدنی توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

جلسه آموزشی چگونگی ثبت منبع فرآورده های غذایی و آشامیدنی با حضور کارشناسان سازمان غذا و دارو و مدیران و کارشناسان نظارت دانشگاه های قطب 1 در سالن همایش معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار گردید به گزارش ایفدانا - Ifdana 

به نقل از روابط از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، با توجه به سیاستهای برنامه ششم توسعه، موضوع تمرکززدایی و تفویض اختیار امور اجرایی به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات درمانی کشور، جلسه آموزشی چگونگی ثبت منبع فرآورده های غذایی و آشامیدنی با حضور کارشناسان سازمان غذا و دارو و مدیران و کارشناسان نظارت دانشگاه های قطب 1 در سالن همایش معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار گردید،  در این جلسه در خصوص چگونگی ثبت منبع فرآورده های غذایی و آشامیدنی در سامانه ثبت منبع بحث و بررسی شد.