کد خبر : 21957 تاریخ انتشار : دوشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۰۶

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برگزاری کمیته فنی و قانونی بررسی مدارک پروانه های بهداشتی ساخت و شناسه نظارت کارگاهی واحدهای تحت پوشش معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

در تاریخ98/1/29 اولین جلسه کمیته فنی و قانونی صدور پروانه های بهداشتی کارخانه ها و کارگاه های مشمول قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی در ساعت 8 صبح در سالن جلسات معاونتبه گزارش ایفدانا - به نقل از روابط عمومی معاونت غذا ودارو 

 در تاریخ98/1/29 اولین جلسه کمیته فنی و قانونی صدور پروانه های بهداشتی کارخانه ها و کارگاه های مشمول قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی در ساعت 8 صبح در سالن جلسات معاونت به ریاست جناب آقای دکتر اصلانی معاون غذا و دارو و با حضور اعضاء محترم هیئت علمی ،  مدیریت نظارت بر مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی ، نماینده انجمن مسئولین فنی صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی استان و کارشناسان نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و افراد خبره تشکیل و پروانه های مشروحه  زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در مورد آنها تصمیمیات مقتضی اتخاذ گردید.

  1.     9 فقره پروانه بهره برداری
  2.     99 فقره پروانه ساخت  
  3.  7   فقره پروانه مسئول فنی