کد خبر : 21911 تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ۱۵:۰۵

کمیسیون فنی و قانونی مدیریت غذا و محصولات آرایشی و بهداشتی برگزار گردید

اولین جلسه کمیسیون فنی و قانونی مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی البرز  برگزار شدبه گزارش ایفدانا -

اولین جلسه کمیسیون فنی و قانونی مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی البرز در مورخ    1398/01/27   با حضور معاون غذا و دارو، مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی، نمایندگان صنعت و هیئت علمی، مدیریت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو، نماینده انجمن مسئولین فنی و کارشناسان تخصصی حوزه غذا و آرایشی و بهداشتی برگزار گردید و 266 پرونده به شرح ذیل به تایید نهایی رسید:

  6  مورد پروانه بهره برداری

15  مورد پروانه مسئول فنی

245  مورد پروانه ساخت