کد خبر : 21905 تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ۱۰:۱۹

از سوی اداره نظارت و ارزیابی بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل های معاونت غذا و دارو مطرح شد؛

اقدامات و عملکردهای نوروزی آن حوزه

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان دکتر نگار مهری عملکرد اداره نظارت و ارزیابی بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ها را در ایام نوروز اعلام کرد.

خانم دکتر مهری در گفتگو با روابط عمومی این معاونت با بیان اینکه  حوزه اداره نظارت و ارزیابی بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل های معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان مانند سایر حوزه ها در ایام تعطیل به فعالیت و نظارت و بازرسی های خود ادامه داده است اظهار داشت: حوزه نظارت و ارزیابی بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ها نیز از 27 اسفند ما تا 16 فروردین ماه سالجاری فعالیت و ارزیابی های نوروزی خود را همچون سایر روزهای سال با شدت پیگیری کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت بازرسی های ویژه نوروز با محوریت بسیج امکانات و نیروی متخصص در راستای نظارت بیشتر بر سلامت محوری محصولات و فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ها کارشناسان  این اداره در بازدید های نوروزی از سطح عطاری ها جهت جلوگیری از تخلف و فروش هرگونه محصول دارویی (گیاهی و شیمیایی) غیر مجاز و نظارت بر نحوه ی عرضه شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه در سطح داروخانه ها همت گماردند.

دکتر نگار مهری خاطر نشان کرد در ایام نوروز اداره نظارت و ارزیابی بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل30 مورد بازرسی از عطاری های سطح مراکز داشته است.به گزارش ایفدانا - Ifdana 

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان دکتر نگار مهری عملکرد اداره نظارت و ارزیابی بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ها را در ایام نوروز اعلام کرد.

خانم دکتر مهری در گفتگو با روابط عمومی این معاونت با بیان اینکه  حوزه اداره نظارت و ارزیابی بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل های معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان مانند سایر حوزه ها در ایام تعطیل به فعالیت و نظارت و بازرسی های خود ادامه داده است اظهار داشت: حوزه نظارت و ارزیابی بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ها نیز از 27 اسفند ما تا 16 فروردین ماه سالجاری فعالیت و ارزیابی های نوروزی خود را همچون سایر روزهای سال با شدت پیگیری کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت بازرسی های ویژه نوروز با محوریت بسیج امکانات و نیروی متخصص در راستای نظارت بیشتر بر سلامت محوری محصولات و فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ها کارشناسان  این اداره در بازدید های نوروزی از سطح عطاری ها جهت جلوگیری از تخلف و فروش هرگونه محصول دارویی (گیاهی و شیمیایی) غیر مجاز و نظارت بر نحوه ی عرضه شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه در سطح داروخانه ها همت گماردند.

دکتر نگار مهری خاطر نشان کرد در ایام نوروز اداره نظارت و ارزیابی بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل30 مورد بازرسی از عطاری های سطح مراکز داشته است.