کد خبر : 21902 تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ۰۹:۳۵

در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا برگزار شد

کارگاه آموزشی "شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه"

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان کارگاه آموزشی شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه در سالن جلسات معاونت غذا و داروبا حضور کارشناسان و ناظرین شبکه های بهداشت و درمان برگزار شد.

شایان ذکر است این جلسه در راستای توانمندسازی هرچه بیشتر وکارآمدی هرچه تمام تر کارکنان حوزه مکمل ها با تدریس خانم دکتر نگار مهری کارشناس دارویی اداره نظارت و ارزیابی بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروبرگزار شده است.

دکتر مهری با بیان این که هدف از برگزاری این دوره آموزشی، آموزش انواع شیرخشک های رژیمی،متابولیک و غذاهای ویژه ونحوه پایش ونظارت برعرضه این محصولات سلامت محور و الزام ثبت اطلاعات بیمارطبق ابلاغ سازمان غذا و دارو در سامانه HIX است ادامه داد: مستندات فوق لازم است که دربایگانی مستندات هویتی مرتبط با اطلاعات ثبت شده توسط داروخانه های عرضه کننده شیرخشک های رژیمی وغذاهای ویژه مشمول ارز دولتی صورت بگیرد.به گزارش ایفدانا - Ifdana 

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان کارگاه آموزشی شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه در سالن جلسات معاونت غذا و داروبا حضور کارشناسان و ناظرین شبکه های بهداشت و درمان برگزار شد.

شایان ذکر است این جلسه در راستای توانمندسازی هرچه بیشتر وکارآمدی هرچه تمام تر کارکنان حوزه مکمل ها با تدریس خانم دکتر نگار مهری کارشناس دارویی اداره نظارت و ارزیابی بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروبرگزار شده است.

دکتر مهری با بیان این که هدف از برگزاری این دوره آموزشی، آموزش انواع شیرخشک های رژیمی،متابولیک و غذاهای ویژه ونحوه پایش ونظارت برعرضه این محصولات سلامت محور و الزام ثبت اطلاعات بیمارطبق ابلاغ سازمان غذا و دارو در سامانه HIX است ادامه داد: مستندات فوق لازم است که دربایگانی مستندات هویتی مرتبط با اطلاعات ثبت شده توسط داروخانه های عرضه کننده شیرخشک های رژیمی وغذاهای ویژه مشمول ارز دولتی صورت بگیرد.