کد خبر : 21885 تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ۱۴:۰۴

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز

جلسه دوم بررسی گزارش عملکرد برگزار شد

موضوع این جلسه، ارائه گزارش عملکرد یکساله واحدهای مختلف بودبه گزارش ایفدانا - جلسه دوم بررسی گزارش عملکرد برگزار شد
به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو البرز،  موضوع این جلسه ارائه گزارش عملکرد یکساله واحدهای مختلف در معاونت بود
این جلسه با حضور دکتر پرویزی و مدیران واحدهای مختلف برگزار و مدیران ضمن ارائه گزارش عملکرد یکساله واحد تحت سرپرستی خود ، به مقایسه این عملکرد با سال های گذشته و میزان رشد شاخص ها پرداختند.
در ادامه، معاون غذا و دارو ضمن تشکر از همه مدیران و همکاران، نظریات ارشادی خود را ایراد نمودند.