کد خبر : 21712 تاریخ انتشار : دوشنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۸ ۱۳:۵۲

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز

بازدید دکتر پرویزی از مجتمع درمانی امام علی (ع)

معاون غذا و دارو به همراه مدیر اداره دارویی  از مجتمع درمانی امام علی (ع) بازدید نمودندبه گزارش ایفدانا - ظهر امروز پنجم فروردین ماه 1398 دکتر پرویزی - معاون غذا و دارو -  به همراه  خانم دکتر احمدی - مدیر اداره دارویی -  از مجتمع درمانی امام علی (ع) بازدید نمودند.
دکتر پرویزی با حضور در داروخانه اورژانس بیمارستان از نزدیک به وضعیت توزیع دارو رسیدگی نمود.
در ادامه ، معاون غذا و دارو با همراهی مسئول شیفت بیمارستان و مدیر اداره دارویی به بازدید از بخش بستری بیماران رفته و ضمن عیادت از بیماران و رسیدگی به وضعیت دارویی، با پزشک مسئول شیفت نیز دیدار نمودند.