کد خبر : 21593 تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ ۱۲:۴۱

در راستای تغذیه سالم صورت گرفت؛

حضور کارشناس مسئول نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو اراک در برنامه تلویزیونی" سیب سلامت"

کارشناس مسئول غذایی اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو اراک در گفتگوی زنده تلویزیونی شبکه استانی در برنامه " سیب سلامت"در خصوص تغذیه سالم در دوران بارداری با  با موضوع کنترل وزن قبل از تغذیه،مراقبت های تغذیه ای در دوران بارداری پرداختند.به گزارش ایفدانا - Ifdana،به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی اراک،مهندس آیدا غفاری کارشناس مسئول اداره نظارت بر مود غذایی معاونت غذا و دارو اراک  در گفتگوی زنده تلویزیونی شبکه استانی در برنامه " سیب سلامت" به معرفی تغذیه سالم در دوران برداری پرداختند.

دراین برنامه کارشناسان در خصوص تغذیه سالم در دوران بارداری با  موضوعات کنترل وزن قبل از تغذیه،مراقبت های تغذیه ای و تغذیه سالم در دوران بارداری صحبت کردند.