کد خبر : 21589 تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ ۰۸:۴۴

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برگزاری جلسه کمیسیون ماده 20

دوازدهمین جلسه کمیسیون ماده 20 امور داروخانه ها و توزیع در سال 1397 با حضور رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی سرکار خانم دکتر چنگیز و اعضای محترم کمیسیون ماده 20 در دفتر معاونت غذا و دارو در تاریخ97/12/21 برگزار شد.به گزارش ایفدانا - به گزارش روابط عمومی معاونت غذاودارو 

دوازدهمین جلسه کمیسیون ماده 20 امور داروخانه ها و توزیع در سال 1397 با حضور رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی سرکار خانم دکتر چنگیز و اعضای محترم کمیسیون ماده 20 در دفتر معاونت غذا و دارو در تاریخ21/12/1397 برگزار شد.

در این جلسه تعداد 38 پرونده که شامل : بررسی صلاحیت فنی، تخلف داروخانه ها، بررسی فعالیت قائم مقام مسئول فنی داروخانه، بررسی جانشین موسس، تخلف شرکت و صدور مجوز تاسیس داروخانه و... ) بررسی و بحث و تبادل نظر شد.