کد خبر : 21585 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ۱۴:۴۲

درمعاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد:

شانزدهمین کارگروه زنجیره تامین کالا و خدمات

شانزدهمین کار گروه زنجیره تامین کالا و خدمات در سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو ، چهارشنبه22اسفند ماه 97 برگزار گردید.به گزارش ایفدانا - Ifdana روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران -  شانزدهمین کار گروه زنجیره تامین کالا و خدمات در سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو ، چهارشنبه22اسفند ماه 97 برگزار گردید.

 در این کارگروه که با حضور دکتر مهری محمدی دبیر کارگروه و کارشناس واحد تحقیق و توسعه، سارا نری میسا نماینده مجموعه مدد ایران و مهندس محبوبه آزاده دل نماینده مدیریت تجهیزات پزشکی برگزار گردید ، به بررسی پیرامون فرآیند پیگیری و نتایج رفع موارد اعلامی کمبودهای تجهیزات پزشکی پرداخته شد.