کد خبر : 21584 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ۱۴:۱۰

روابط عمومی معاونت غذا ودارو گلستان خبر داد

برگزاری كميته تخصصي پيگيري شيوه نامه مبارزه با قاچاق تجهيزات و ملزومات پزشكي استان گلستان

كميته تخصصي پيگيري شيوه نامه مبارزه با قاچاق تجهيزات و ملزومات پزشكي استان گلستان با حضور دكتر صلبي معاون غذا و دارو،  مهندس دزكايي رئيس اداره تجهيزات و ملزومات پزشكي دانشگاه و كارشناسان اداره تجهيزات و ملزومات پزشكي به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا ودارو گلستان ;

كميته تخصصي پيگيري شيوه نامه مبارزه با قاچاق تجهيزات و ملزومات پزشكي استان گلستان با حضور دكتر صلبي معاون غذا و دارو،  مهندس دزكايي رئيس اداره تجهيزات و ملزومات پزشكي دانشگاه و كارشناسان اداره تجهيزات و ملزومات پزشكي معاونت غذا و داروي دانشگاه و  اعضاء كارگروه اين كميته متشكل از نمايندگان استانداري، تعزيرات، گمركات، اداره آگاهي و صنعت، معدن و تجارت  در روز دوشنبه 20 اسفند در محل سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو دانشگاه برگزار گرديد.