کد خبر : 21553 تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ۰۸:۲۷

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برگزاری آخرین جلسه ستاد توزیع دارو منطقه هفت در سال 97

جلسه ستاد توزیع دارو در منطقه هفت آمایش کشوری با حضور 50 تن از مدیران شعب و مدیران شرکتهای پخش استانی ، نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی منطقه و سایر اعضاء تشکیل و ضمن تبیین سیاست های توزیع دارو برای سال 1398 ، بررسی تعاملات بین معاونت های غذا و دارو و انجمن صنعت پخش و ارائه گزارش ارزشیابی شرکتهای پخش در سال 97، از شرکتهای برتر در سال 1397 به شرح ذیل با اهدای لوح تقدیر قدردانی گردید:به گزارش ایفدانا - به نقل از روابط عمومی معاونت غذاودارو 

جلسه ستاد توزیع دارو در منطقه هفت آمایش کشوری با حضور 50 تن از مدیران شعب و مدیران شرکتهای پخش استانی ، نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی منطقه و سایر اعضاء تشکیل و ضمن تبیین سیاست های توزیع دارو برای سال 1398 ، بررسی تعاملات بین معاونت های غذا و دارو و انجمن صنعت پخش و ارائه گزارش ارزشیابی شرکتهای پخش در سال 97، از شرکتهای برتر در سال 1397 به شرح ذیل با اهدای لوح تقدیر قدردانی گردید:

1- رتبه اول ارزشیابی در سال 97 : شرکتهای توزیع داروپخش و هجرت

2- رتبه دوم ارزشیابی در سال 97 : شرکتهای سها هلال و فردوس

3- رتبه سوم ارزشیابی در سال 97: شرکت پوراپخش

4- شرکت برتر استانی 97: عارف دارو قائم

5- بیشترین پیشرفت در ارتفاء امتیاز ارزشیابی در سال 97: شرکت فراپخش دماوند

6- شرکتهای برتر در همکاری با واحد تامین و توزیع دارو : بهستان پخش – دارو بهداشت آسیا – رازی

7- مسئولین فنی برتر در سال 97 : دکتر شاپور گزین زاده، دکتر زهرا مدنی و دکتر ناصح غفوری