کد خبر : 21551 تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ۱۸:۱۳

تمامی فراورده های غذائی و آشامیدنی در مناطق آزاد شناسه گذاری می شوند

جلسه هماهنگی و اجرائی  سامانه شناسه گذاری فراورده های غذائی و آشامیدنی  مناطق آزاد تجاری کشور برگزار شد.به گزارش ایفدانا جلسه هماهنگی و اجرائی شناسه گذاری فراورده های غذائی و آشامیدنی مناطق آزاد تجاری کشوربا حضور مدیر IT  سازمان غذا و دارو مهندس امیری و  رئیس اداره سامانه ها و ضوابط اداره کل غذا  سازمان غذا و دارو مهندس رضایی و مدیر سلامت، آموزش و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد جناب آقای دکتر صباغان، مدیران غذا مناطق آزاد تجاری کشور برگزار شد.

در این نشست، سامانه  مجوز ترخیص کالاهای وارداتی به مناطق آزاد و فرایند شناسه گذاری جهت توزیع در منطقه، معرفی و در خصوص چالش های مربوطه بحث و تبادل نظر شد.

هدف از راه اندازی این سامانه شناسه گزاری فرآورده های سلامت محور وارداتی به مناطق آزاد، جهت امکان ردیابی و رهگیری فراورده ها  به صورتی که قابل تشخیص و تفکیک از کالاهای وارداتی غیر مجاز و قاچاق باشند.

آقای مهندس رضائی ضمن اینکه اعلام کردند رنگ  شناسه فراورده های وارداتی که منحصرا برای منطق آزاد وارد میشوند با رنگ شناسه سرزمین اصل متفاوت خواهد بود اظهار امید واری کردند با همکاری مسئولین محترم مناطق آزاد نهایت ظرف دو ماه آینده شناسه گذاری حوزه غذائی وآشامیدنی به صورت کامل اجرائی خواهد شد.

لازم به ذکر است کلیه فراورده های غذائی و آشامیدنی وارداتی به سرزمین اصلی در حال حاضر شناسه گذاری میشوند و قابل استعلام میباشد و شناسه گذاری فراورده های غذائی و آشامیدنی تولید داخل نیز در حال  آغاز به کار میباشد.