کد خبر : 21496 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ۱۳:۱۲

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پنجمین جلسه کمیته فنی دارو و تجهیزات پزشکی

پنجمین کمیته فنی دارو و تجهیزات پزشکی در تاریخ 9/12/1397 با حضور معاون محترم غذا و دارو، برخی از روسا و مدیران مراکز درمانی، مدیر محترم دارو و مدیرمحترم تجهیزات پزشکی در معاونت غذا و دارو برگزار گردید.به گزارش ایفدانا -به نقل از روابط عمومی معاونت غذاودارو 

پنجمین کمیته فنی دارو و تجهیزات پزشکی در تاریخ 9/12/1397 با حضور معاون محترم غذا و دارو، برخی از روسا و مدیران مراکز درمانی، مدیر محترم دارو و مدیرمحترم تجهیزات پزشکی در معاونت غذا و دارو برگزار گردید.

دراین جلسه درخصوص تامین منابع، تعامل با شرکت های پخش جهت جذب سهمیه های دارویی و چالش های پیش رو در خصوص فرآیند نیازسنجی و اعلام کمبود تجهیزات پزشکی مصرفی مراکز درمانی بحث و تبادل نظر گردید.همچنین روسا و مدیران مراکز درمانی به بیان وضعیت و دغدغه های حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی در مراکز درمانی پرداختند.