کد خبر : 21327 تاریخ انتشار : پنجشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۷ ۱۰:۴۵

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برگزاری جلسه کمیسیون ماده 20

یازدهمین جلسه کمیسیون ماده 20 امور داروخانه ها و توزیع در سال 1397 با حضور اعضای محترم کمیسیون ماده 20 در دفتر معاونت غذا و دارو در تاریخ30/11/1397 برگزار شدبه گزارش روابط عمومی معاونت غذاودارو اصفهان 

یازدهمین جلسه کمیسیون ماده 20 امور داروخانه ها و توزیع در سال 1397 با حضور اعضای محترم کمیسیون ماده 20 در دفتر معاونت غذا و دارو در تاریخ30/11/1397 برگزار شد.

در این جلسه تعداد 41 پرونده که شامل : بررسی صلاحیت فنی، تخلف داروخانه ها، بررسی فعالیت قائم مقام مسئول فنی داروخانه، بررسی جانشین موسس، تخلف شرکت و صدور مجوز تاسیس داروخانه و... ) بررسی و بحث و تبادل نظر شد.