کد خبر : 21252 تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ۱۲:۰۲

روابط عمومی معاونت غذا ودارو گلستان خبر داد

صد و دومین كارگاه آموزشي ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها (ADR )

صد و دومین كارگاه آموزشي ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها (ADR ) و تجويز و مصرف منطقي داروها دانشگاه علوم پزشكي گلستان با حضور مدير محترم دارو، اساتيد عضو هيأت علمي دانشگاه، كارشناسان معاونت و نمايندگان ADR بيمارستان ها و مراكز بهداشتي استان گلستانبه گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا ودارو;

صد و دومین كارگاه آموزشي ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها (ADR ) و تجويز و مصرف منطقي داروها دانشگاه علوم پزشكي گلستان با حضور مدير محترم دارو، اساتيد عضو هيأت علمي دانشگاه، كارشناسان معاونت و نمايندگان ADR بيمارستان ها و مراكز بهداشتي استان در مورخ 17/11/1397در سالن معاونت غذا و دارو برگزار گرديد.
در اين جلسه سركار خانم دكتر شهره تازیکی متخصص سم شناسی و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي گلستان در زمينه تجويز و مصرف منطقي داروها در چاقی و تداخلات و عوارض جانبي ناشي از اين داروها مطالبي ارائه نمودند. در ادامه گزارشات عوارض جانبي داروها توسط نمايندگان ADR  شبكه هاي بهداشتي و بيمارستان هاي دولتي و خصوصي استان مطرح  و نكات ضروري به نمايندگان تذكر داده شد. در پايان موارد مسموميت مراجعه به بيمارستان ها گزارش و بررسي گرديد.