کد خبر : 21198 تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ۱۵:۲۸

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

کشف انبار کالاهای قاچاق از داروخانه متخلف توسط بازرسین معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران – انبار کالاهای قاچاق داروخانه ی متخلفی در محدوده معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران در محدوده دانشگاه ایران کشف شد.به گزارش ایفدانا - Ifdanaبه نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران – انبار کالاهای قاچاق داروخانه ی متخلفی در محدوده معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران در محدوده دانشگاه ایران کشف شد.

 طی بازرسی بعمل آمده  در روز یکشنبه 14بهمن  ماه97 ساعت 19، کارشناسان معاونت غذا و دارو در حین بازرسی ادواری  از داروخانه های تحت پوشش موفق به کشف انبار کالاهای قاچاق مربوط به یکی از داروخانه های دایر در محدوده نظارتی این دانشگاه، شدند. . در این بازرسی 125 قلم داروی غیرمجاز کشف شد که ارزش ریالی آنها حداقل 193/899/418 ریال (چهارصد و هجده میلیون و هشتصد و نود و نه هزار و صد و نود و سه ریال) تخمین زده می شود.اقلام مکشوفه ضبط و پرونده تخلفات داروخانه مذکور جهت بررسی به مراجع قضایی ارسال گردید.