کد خبر : 21189 تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ۱۳:۳۵

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز

کمیسیون قانونی ماده 20 امور داروخانه ها و شرکتهای توزیعی دانشگاه برگزار شد

دهمین کمیسیون قانونی ماده 20 امور داروخانه ها و شرکتهای توزیعی دانشگاه  برگزار شدبه گزارش ایفدانا - دهمین کمیسیون قانونی ماده 20 امور داروخانه ها و شرکتهای توزیعی دانشگاه  صبح روز سه شنبه مورخ  1397/11/16در محل سالن جلسات دفتر ریاست دانشگاه با حضور کلیه اعضا تشکیل گردید.
دکتر احمدی - مدیر اداره دارویی - در گفتگویی با روابط عمومی معاونت اعلام داشت:
در این کمیسیون مواردی نظیر بررسی کروکی داروخانه ها،تخلفات داروخانه ها و درخواست تبدیل وضعیت داروخانه بررسی و اخذ تصمیم گردید.